Politiek

College B&W Beekdaelen is ‘buitenbeentje’

28 juli 2022

Het aantal vrouwelijke wethouders in de nieuwe gemeentebesturen in Limburg is verdubbeld in vergelijking met het einde van de vorige bestuursperiode. Dat geldt bepaald níét voor Beekdaelen. In onze gemeente bestaat het college van B&W namelijk louter uit mannen: burgemeester Eric Geurts en de wethouders Jan Hermans, Peter Janssen, Levin de Koster en Henk Reijnders. Het vorige college telde één vrouwelijke wethouder, Jeannette Quadvlieg, zij is nu raadslid.

Lees verder