Finance. Accounting documents on the table
Beekdaelen heeft begroting sluitend.
Foto: © Freepik.com
financieel WEthouder Peter Janssen: ‘voorzichtigheid is geboden’

Begroting Beekdaelen op orde

Ondanks corona en de daaropvolgende oorlog in Oekraïne, met de daarmee gepaard gaande vluchtelingenopvang, energiecrisis en een torenhoge inflatie, heeft Beekdaelen haar huishoudboekje op orde. Hierin is een overschot begroot van 493.000 euro.

BEEKDAELEN 
VAN ONZE REDACTIE

Hoe wethouder Peter Janssen  dat verklaart? “Welnu, ‘door weloverwogen keuzes te maken’. Dat heeft positief effect op deze begroting. Maar dat betekent niet dat er niets mogelijk is. De insteek van deze begroting is vooral ‘wat kan er wél?’ Voorzichtigheid is echter geboden.” 

Kopzorgen

Hogere prijzen voor energie en  torenhoge inflatie. Ze zorgen voor kopzorgen bij de gemeente Beekdaelen, ook al is het huishoudboekje keurig op orde. Zo wordt voor 2023 een plus van bijna een half miljoen euro verwacht. Een jaar later is dat bijna 1 miljoen en in 2025 zelfs 2,2 miljoen.“Maar dat neemt niet weg dat er veel onzekerheden zijn op het moment”, aldus wethouder financiën Peter Janssen.  “De enorm gestegen energieprijzen en de alsmaar oplopende inflatie brengen veel onzekerheid met zich mee. Want hoe ziet de toekomst eruit? En welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op de structurele financiële speelruimte voor onze gemeente?”

Ravijnjaar

En dan is er het jaar 2026, dat in gemeenteland inmiddels een ravijnjaar wordt genoemd. Vanaf 2026 wil het Rijk overstappen op een andere financiering van provincies en gemeenten. Maar hoe dat eruit gaat zien, weet nog niemand. Er is al wel eenmalig geld in het vooruitzicht gesteld voor de gemeenten. Maar daarna is totaal onzeker op welke basis de gemeenten hun geld krijgen. 

Lokale lasten iets omhoog

De impact op het huishoudboekje van de inwoners is beperkt, zo blijkt uit de begroting voor 2023.  De OZB en afvalstoffenheffing stijgen alleen met de inflatiecorrectie van 2,4 procent. De rioolheffing gaat met 5,3% omhoog. De gemeenteraad moet dat alles nog wel goedkeuren, net als de rest van de begroting.