energie
Ook (sport)verenigingen en (sport)accommodaties worden geconfronteerd met stijgende energiekosten.
Foto:© dreamstime
Partij wil dat gemeente Beekdaelen problematiek aankaart in Den Haag

PvdA vraagt hulp voor verenigingen

De PvdA in Beekdaelen wil dat onze gemeente de verenigingsproblematiek als gevolg van de energiekosten aankaart bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) alsook bij het kabinet in Den Haag.

BEEKDAELEN 
VAN ONZE REDACTIE

Dat staat in een motie die de PvdA inbrengt op de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op dinsdag 4 oktober. Ook (sport)verenigingen en (sport)accommodaties worden geconfronteerd met stijgende energiekosten, zo staat in de motie. “Deze kosten kunnen veelal niet worden opgevangen binnen de begrotingen van de verenigingen.” En ook niet door het verhogen van de contributies voor leden aangezien zij ‘met dezelfde kostenstijgingen worden geconfronteerd.’ Er moet worden voorkomen, stelt oppositiepartij PvdA, dat door deze kostenstijgingen kinderen minder kunnen sporten. In de motie, ondertekend door fractievoorzitter Lars Kockelkoren, vraagt de partij om uiterlijk 1 december 2022 de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van deze motie en de resultaten daarvan. Coalitiepartij Vernieuwingsgroep vindt de PvdA-motie een brug te ver.

Noodfonds via Rijksoverheid

Als gevolg van de explosief stijgende energiekosten stelde fractievoorzitter Hugo Schaffrath van coalitiepartij Vernieuwingsgroep onlangs in weekblad de Beekdaeler om via de gemeente een renteloze lening te verstrekken aan (sport)verenigingen. Met dat geld kunnen ze dan zonnepanelen,  zonneboilers en warmtepompen aanschaffen. Deze week zet de PvdA Beekdaelen nog een tandje bij. Volgens deze partij heeft het kabinet in haar begroting voor 2023 tot op heden geen enkel prijsplafond voor (of bijdrage in) de energiekosten voor sportverenigingen opgenomen. De PvdA wil dat de regering een noodfonds instelt zodat sportverenigingen, die de energierekening niet kunnen betalen, overeind blijven. Want (sport)verenigingen, benadrukt de PvdA, spelen een belangrijke rol binnen de lokale samenleving. “Sporten levert een wezenlijke bijdrage aan het welbevinden en de gezondheid van onze (jeugdige) inwoners.”

Ondersteuning via eigen gemeente

Hugo Schaffrath zegt desgevraagd tegen de Beekdaeler dat zijn partij ‘de overwegingen’ van de PvdA om deze motie in te dienen onderschrijft. “Ook mijn partij wil binnen de mogelijkheden onze (sport)verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen in deze moeilijke tijd.” Maar om deze kwestie bij de regering onder de aandacht te brengen lijkt hem een brug te ver in een tijd dat er een asiel- en energiecrisis is en Poetin oorlog voert en met kernwapens dreigt. Schaffrath: “Ook wij, als Vernieuwingsgroep, kunnen tientallen andere moties indienen om onder de aandacht te brengen in Den Haag. Er spelen momenteel immers nog zoveel zaken die beter kunnen. De oplossingen liggen echter niet voor het oprapen.”  Volgens Schaffrath moeten ‘we als gemeenteraad’ kijken naar financiële mogelijkheden voor extra armoedebeleid “En daarnaast ook voor (sport)verenigingen binnen de gemeente Beekdaelen. Daarbij ga ik ervan uit dat het college van B&W en het ambtelijk apparaat daar al mee bezig zijn.”