kerk2
Torenhoge stookkosten bij een minimaal aantal kerkgangers, zoals hier tijdens de avondmis afgelopen zaterdag in de Sint-Lambertuskerk in Bingelrade.
Foto: © de Beekdaeler
Jack Honings, dekenaat Schinnen: ‘Stookkosten zijn niet meer op te brengen’

Koukleumen in de kerk

Vrijwel alle kerkbesturen in het dekenaat Schinnen breken zich het hoofd over de torenhoge stookkosten in de energieslurpende kerkgebouwen. “De kosten zijn niet meer op te brengen”, zegt deken Jack Honings. “De situatie verschilt per parochie.” Koukleumen in de kerk komt steeds dichterbij.

BEEKDAELEN 
VAN ONZE REDACTIE

Honings coördineert als deken o.a. de kerkelijke administratie in het dekenaat Schinnen, de schakel tussen het bisdom Roermond en de parochies in de gemeenten Beekdaelen en Beek. Honings: “Negentien parochies in totaal.” Verleden week zat hij met een aantal pastoors van zijn dekenaat rond de tafel. “Hoog op de agenda stonden vanzelfsprekend de energiekosten.” Het regende ideeën, alle uit nood geboren. De ene parochie overweegt in de wintermaanden ‘nog minder missen’, de ander denkt er zelfs aan om tijdelijk te stoppen met misvieringen in het kerkgebouw. Honings: ”Er zijn kerken waar de stookkosten dertig euro per uur bedragen, dat is al veel. Er zijn er ook waar de stookkosten oplopen tot 80 euro per uur.”

Suggesties om kosten te verlagen

Een aanzienlijk aantal parochies in Beekdaelen is bezig de parochianen voor te bereiden op een nieuwe aanpak wat betreft de zaterdag- en/of zondagsmis. Als het aan pastoor Huub Adema in Schinveld ligt worden er echter geen missen opgedragen in een gemeenschapshuis. “Ik ga dat beslist niet doen, want een heilige mis hoort thuis in een kerk.”Om stookkosten te besparen zouden in Bingelrade vorig jaar al kerkelijke vieringen in het plaatselijk gemeenschapshuis zijn gedaan, het stond ‘in de krant’ en ‘op Facebook’, dat vernam ook pastoor Adema. “Maar dat bericht klopt niet.” Wie dat verhaal in de wereld heeft gebracht weet hij niet. “In Bingelrade blijven we hoe dan ook de mis doen in de kerk.” En of de situatie – wat betreft de huidige en vooral toekomstige stookkosten – echt zo dramatisch is als nu wordt voorgesteld, dat is volgens hem ook nog maar de vraag. “Dat verschilt namelijk per kerkgebouw, per cv-ketel en per energiecontract. Ik ga geen paniek zaaien”, aldus de benoemde pastoor voor de parochies Schinveld, Merkelbeek, Amstenrade, Jabeek en Bingelrade. Volgens hem heeft het bisdom Roermond een enigszins betaalbaar energiecontract met energieleverancier Greenchoise. Voor zover Adema bekend heeft dat contract een looptijd t/m december 2022. Greenchoise, zo meldt de website, kan ‘helaas’ door de huidige marktsituatie tijdelijk geen nieuwe vaste contracten aanbieden, ‘de energietarieven zijn teveel in beweging’.

Dikke trui en jas

Deken Jack Honings sprak onlangs een pastoor in zijn dekenaat die de thermostaat in ‘zijn’ kerk op maximaal 10 graden wil zetten. Lager kan niet, want dan valt op den duur het pleisterwerk van de muur. “In iedere parochie bepaalt het kerkbestuur welke maatregelen worden genomen.” Alle opties liggen op dit moment op tafel: per regio de diensten concentreren in een van de kerken, stoken met warmtestralers, met een extra dikke trui en jas naar de kerk, de thermostaat op een minimum zetten of, ook dat is al geopperd: de verwarming helemáál uitzetten. Volgens bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans werd er in het verleden in kerken nooit gestookt. Deken Honings hoorde onlangs nóg een mogelijkheid: niet iedere week maar nog maar één keer per veertien dagen een mis in de kerk. “Iedere parochie heeft te maken met een volstrekt nieuwe situatie.” Voor een mis van een uur moet je twee à drie uur stoken. “Onbetaalbaar”, aldus deken Honings. In Beekdaelen is het aan de parochies zelf om te bepalen hoe ze de komende maanden ‘invulling’ geven aan de misvieringen, zegt bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans desgevraagd tegen de Beekdaeler.