energie
Door de supersonisch stijgende energieprijzen overwegen enkele Beekdaelense sportclubs en verenigingen om de contributie te verhogen.
Foto: © Dreamstime
Hugo Schaffrath: ‘Gemeentelijke renteloze lening om accommodaties te verduurzamen’

Energienota geselt (sport)verenigingen

Door de supersonisch stijgende energieprijzen overwegen enkele Beekdaelense sportclubs en verenigingen om de contributie te verhogen. Hugo Schaffrath, fractievoorzitter van de Vernieuwingsgroep en ‘architect’ van het coalitieprogramma 2022-2025, vindt dat géén goed idee. “Op de agenda van de ledenvergadering zou als laatste moeten staan een onvermijdelijke contributieverhoging.”

BEEKDAELEN 
VAN ONZE REDACTIE

Schaffrath zegt desgevraagd tegen weekblad de Beekdaeler dat verenigingen en gemeente op korte termijn samen moeten nadenken over de verdere verduurzaming. “Zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en van het gas af vergen grote financiële investeringen die op korte termijn hard nodig zijn. Mijn voorstel zou zijn dat de gemeente een renteloze lening verstrekt om deze investeringen te realiseren. De vereniging kan deze lening dan de komende jaren makkelijk aflossen doordat hun energielasten drastisch omlaag gaan. Na de aflossingsperiode gaan ze geld ‘verdienen’. Eens te meer is nu ook duidelijk geworden dat we als gemeente – in het kader van het accommodatiebeleid – strategisch goed moeten nadenken in welke accommodaties we in de toekomst moeten investeren voor toekomstbestendige verenigingen.” Ook ‘verdere centralisatie’ kan een oplossing zijn, zegt Schaffrath, ‘maar deze zal dan wel van onderop moeten plaatsvinden’. Kunnen verenigingen in de huidige energiecrisis ook zèlf wat doen? “Jazeker, ze zullen wel móéten, en ze zijn er ook al mee bezig.”

Tips om te besparen

Belangrijke eerste vraag aan hun leden zou volgens Schaffrath moeten zijn: hoe gaan we er samen voor zorgen dat we minder stroom en gas verbruiken? “Zeker nu het weer vroeger donker wordt en de koudere dagen eraan komen. Vraag de leden om korter te douchen en deuren te sluiten als de verwarming aan staat.” Wat ook helpt: dat je als club de verwarming goed inregelt en alleen laat branden als het echt nodig is. “Neem isolatiemaatregelen, stook een paar graden lager en beperk bij flinke vorst desnoods het aantal trainingen tot een minimum.” Nóg een suggestie: bevestig een (beeld)scherm in het clubgebouw waar het energieverbruik per dag op wordt vermeld. “Dat bevordert de bewustwording van de leden. Mijn motto luidt: denken in oplossingen, niet in problemen.”

Telefonische enquête

Uit een kleine telefonische enquête onder enkele sportclubbestuurders in Beekdaelen blijkt dat alle sportclubs worstelen met de energierekening. De een overweegt om de contributie ‘ietsje te verhogen’, de ander wil de gestegen energiekosten juist níét doorberekenen aan haar leden want ‘sporten moet niet iets worden voor de elite, maar laagdrempelig blijven voor iedereen’. Ook opperen twee ondervraagden om het douchen af te schaffen. “Liever niet, maar dat levert wel een fikse besparing op.”