foto
Per 1 januari publiceert de gemeente Beekdaelen de gemeentelijke informatie niet langer in drie weekbladen, zoals nu het geval, maar nog maar in ‘slechts’ één weekblad.
Foto: © de Beekdaeler
Gemeentelijke informatie vanaf 1 januari via één weekblad

Uitgestelde aanbesteding gemeentenieuws alsnog van start

Niet per 1 juli 2022, zoals eerder door het college van B&W was besloten, maar vanaf 1 januari 2023 publiceert de gemeente Beekdaelen de gemeentelijke informatie nog maar in één weekblad. Nu gebeurt dit in drie verschillende bladen (de Beekdaeler, Goed Nieuws en het Journaal van Beekdaelen). De aanbestedingsprocedure gaat op 1 september van start. Dit staat te lezen in een onlangs verstuurde raadsinformatiebrief.

BEEKDAELEN 
VAN ONZE REDACTIE

“Mede vanwege de hoge kosten die gemoeid zijn met het publiceren in drie verschillende weekbladen, is het niet langer mogelijk de huidige werkwijze voort te zetten”, zo meldt de gemeente. Aanvankelijk zou de gemeente in het eerste of tweede kwartaal van 2022 de knoop doorhakken aan wie de gemeentelijke informatiepagina zou worden gegund, maar het aanbestedingsproject werd ter elfder ure afgeblazen. Er was ‘meer tijd’ nodig, zo stelde de gemeente.

100 procent dekking

Via een aanbesteding kunnen de drie huis-aan-huisbladen, waaronder de Beekdaeler, hun aanbod indienen bij de gemeente. Een van de voorwaarden daarbij zal zijn dat het blad beschikbaar moet zijn c.q. een dekking moet hebben bij alle adressen in Beekdaelen. De Beekdaeler voldoet al maanden – als enige van de drie genoemde weekbladen – aan deze voorwaarde.