College 2048x1365
Jeannette Quadvlieg, de enige vrouwelijke wethouder in het vorige college van B&W (2019-2022), is nu raadslid.
Foto: archief de Beekdaeler
LOUTER MANNELIJKE WETHOUDERS WAARVAN 75% ‘LOKAAL’

College B&W Beekdaelen is ‘buitenbeentje’

Het aantal vrouwelijke wethouders in de nieuwe gemeentebesturen in Limburg is verdubbeld in vergelijking met het einde van de vorige bestuursperiode. Dat geldt bepaald níét voor Beekdaelen. In onze gemeente bestaat het college van B&W namelijk louter uit mannen: burgemeester Eric Geurts en de wethouders Jan Hermans, Peter Janssen, Levin de Koster en Henk Reijnders. Het vorige college telde één vrouwelijke wethouder, Jeannette Quadvlieg, zij is nu raadslid.

BEEKDAELEN 
VAN ONZE REDACTIE

In de 31 Limburgse gemeenten zijn nu in totaal 30 wethouders vrouw. Vóór de verkiezingen van maart dit jaar waren dat er 15. Percentueel gezien is daarmee bijna een kwart (23,6%) van het aantal wethouders vrouw. De gemeente Weert springt eruit, daar zijn 4 van de 5 wethouders vrouw, in de vorige bestuursperiode waren dat er 2. Limburg telt in totaal 127 wethouders. Landelijk gezien staat Limburg op een negende plek van alle twaalf provincies wat betreft het aandeel vrouwelijke wethouders.


Drie ‘lokale’ wethouders
Er is nog een tweede feit waarom Beekdaelen in zekere zin als ‘buitenbeentje’ mag worden aangemerkt. Ruim vier maanden na de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart hebben vrijwel alle gemeenten in ons land de formatie van een nieuw bestuurscollege afgerond. De lokale partijen, de grote winnaar bij de verkiezingen en in Beekdaelen in het bijzonder, hebben ook verreweg de meeste wethouders gekregen. Ze gaan van 383 bestuurders naar 475, een toename van 24 procent (peildatum: eind juli 2022). Net als in 2018 zijn de lokale partijen in Nederland het best vertegenwoordigd in Limburg (51% van de wethouders). Beekdaelen springt daar zelfs met kop en schouders bovenuit: drie van de vier wethouders (75%) zijn lid van een lokale partij: Jan Hermans, Levin de Koster (beiden Vernieuwingsgroep) en Henk Reijnders (Beekdaelen Lokaal). Peter Janssen is de enige van de vier wethouders die namens een landelijke partij (CDA) in het college van B&W zit.